Pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleid kunt u lezen wat de visie en het beleid van Natuurlijke Kinderopvang De Tovertuin is en hoe wij dit in praktijk brengen. U vindt er ook hoe wij met de vier pedagogische basisdoelen toepassen. Dit beleid geldt voor iedere groep binnen de Tovertuin. Voor elke groep is er ook een werkplan beschikbaar met groepsspecifieke afspraken en bijzonderheden.

Om het pedagogisch beleid te waarborgen hebben wij een coachingsplan binnen onze organisatie.